1
Bạn cần hỗ trợ?

BẢNG GIÁ WEB SIÊU TỐC

Bạn không có kỹ năng? Không có thời gian? Không cần đầu tư nhiều tiền? Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn để tạo một trang web chuyên nghiệp cực kỳ đơn giản.


GÓI COMP - WEB DOANH NGHIỆP

CHO MỘT WEBSITE DOANH NGHIỆP THÀNH CÔNG

GÓI COMP 1

99.000

vnđ/tháng

Bài viết: 200

Dung lượng: 300 MB

Miễn phí tên miền quốc tế: Không

Nhập liệu lần đầu: 20 đơn vị

Thiết kế lần đầu: 1 Banner

ĐĂNG KÝ

GÓI COMP 2

120.000

vnđ/tháng

Bài viết: 500

Dung lượng: Không giới hạn

Miễn phí tên miền quốc tế: Không

Nhập liệu lần đầu: 60 đơn vị

Thiết kế lần đầu: 3 Banner

ĐĂNG KÝ

GÓI COMP 3

150.000

vnđ/tháng

Bài viết: 2000

Dung lượng: Không giới hạn

Miễn phí tên miền quốc tế:

Nhập liệu lần đầu: 80 đơn vị

Thiết kế lần đầu: 5 Banner

ĐĂNG KÝ

GÓI SHOP - WEB BÁN HÀNG

NỀN TẢNG CHO SHOP MUA MAY BÁN ĐẮT

GÓI SHOP 1

99.000

vnđ/tháng

Sản phẩm: 200

Dung lượng: 300 MB

Miễn phí tên miền quốc tế: Không

Nhập liệu lần đầu: 20 đơn vị

Thiết kế lần đầu: 1 Banner

ĐĂNG KÝ

GÓI SHOP 2

120.000

vnđ/tháng

Sản phẩm: 500

Dung lượng: Không giới hạn

Miễn phí tên miền quốc tế: Không

Nhập liệu lần đầu: 60 đơn vị

Thiết kế lần đầu: 3 Banner

ĐĂNG KÝ

GÓI SHOP 3

150.000

vnđ/tháng

Sản phẩm: 2000

Dung lượng: Không giới hạn

Miễn phí tên miền quốc tế:

Nhập liệu lần đầu: 80 đơn vị

Thiết kế lần đầu: 5 Banner

ĐĂNG KÝ