Website chính thức của Honda Ôtô Cần Thơ

Ghi chú: Chương trình lái thử xe chỉ dành cho những khách hàng đã có bằng lái xe ô tô.

ĐĂNG KÝ LÁI THỬ XE

Loại xe (*)
Tôi có thể thu xếp để tham gia lái thử tại: (*)
Tôi có thể thu xếp để tham gia lái thử xe: (*)

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Tên khách hàng (*)
Giới tính (*)
Tuổi (*)
Nghề nghiệp
Địa chỉ
Email
Điện thoại di động (*)
Bằng lái xe (*)
Xin vui lòng điền đầy đủ thông tin được đánh dấu (*).