1
Bạn cần hỗ trợ?

Email

Khi sử dụng email chuyên nghiệp theo tên miền riêng bạn đang chứng minh rằng bạn thực sự nghiêm túc trong kinh doanh


Email Pro 1

22.000

vnđ/tháng

Server: Chia sẻ

Địa chỉ email: 1

Dung lượng: 1GB

Phí khởi tạo: Miễn phí

ĐĂNG KÝ

Email Pro 2

50.000

vnđ/tháng

Server: Chia sẻ

Địa chỉ email: 5

Dung lượng: 5GB

Phí khởi tạo: Miễn phí

ĐĂNG KÝ

Email Pro 3

100.000

vnđ/tháng

Server: Chia sẻ

Địa chỉ email: 10

Dung lượng: 10GB

Phí khởi tạo: Miễn phí

ĐĂNG KÝ

Email Pro 4

180.000

vnđ/tháng

Server: Chia sẻ

Địa chỉ email: 20

Dung lượng: 20GB

Phí khởi tạo: Miễn phí

ĐĂNG KÝ

Email Pro 5

350.000

vnđ/tháng

Server: Chia sẻ

Địa chỉ email: 30

Dung lượng: 30GB

Phí khởi tạo: Miễn phí

ĐĂNG KÝ

Email Pro 6

999.000

vnđ/tháng

Server: Chia sẻ

Địa chỉ email: Không giới hạn

Dung lượng: 100GB

Phí khởi tạo: 300.000 vnđ

ĐĂNG KÝ