1
Bạn cần hỗ trợ?

Hosting Linux

Dịch vụ Hosting Linux của AZS.VN sử dụng ổ cứng SSD, phần mềm, công cụ quản trị Hosting có bản quyền, hiệu năng mạnh mẽ dễ sử dụng


Host 1 - Linux

39.000

vnđ/tháng

Dung lượng: 500 MB

Băng thông: 5 GB

Website: 1

MySQL: 1

FTP Account: 1

Đăng ký

Host 2 - Linux

59.000

vnđ/tháng

Dung lượng: 800 MB

Băng thông: 15 GB

Website: 1

MySQL: 1

FTP Account: 1

Đăng ký

Host 3 - Linux

89.000

vnđ/tháng

Dung lượng: 1500 MB

Băng thông: Không giới hạn

Website: 1

MySQL: 1

FTP Account: 1

Đăng ký

Host 4 - Linux

139.000

vnđ/tháng

Dung lượng: 2.500 MB

Băng thông: Không giới hạn

Website: 2

MySQL: 2

FTP Account: 2

Đăng ký

Host 5 - Linux

229.000

vnđ/tháng

Dung lượng: 6.000 MB

Băng thông: Không giới hạn

Website: 4

MySQL: 4

FTP Account: 4

Đăng ký

Host 6 - Linux

399.000

vnđ/tháng

Dung lượng: 10.000 MB

Băng thông: Không giới hạn

Website: 6

MySQL: 6

FTP Account: 6

Đăng ký