1
Bạn cần hỗ trợ?

HOSTING WINDOWS

Trang bị 100% bản quyền cho Hệ điều hành và Bảng điều khiển (control panel), sử dụng ổ cứng SSD, khả năng online đạt tới 99.9%


Host 1 - Windows

49.000

vnđ/tháng

Dung lượng: 500 MB

Băng thông: 5 GB

Địa chỉ email: 10

Website: 1

ĐĂNG KÝ

Host 2 - Windows

69.000

vnđ/tháng

Dung lượng: 800 MB

Băng thông: 15 GB

Địa chỉ email: 20

Website: 1

ĐĂNG KÝ

Host 3 - Windows

99.000

vnđ/tháng

Dung lượng: 1.500 MB

Băng thông: Không giởi hạn

Địa chỉ email: 30

Website: 1

ĐĂNG KÝ

Host 4 - Windows

149.000

vnđ/tháng

Dung lượng: 2.500 MB

Băng thông: Không giới hạn

Địa chỉ email: 80

Website: 2

ĐĂNG KÝ

Host 5 - Windows

239.000

vnđ/tháng

Dung lượng: 6.000 MB

Băng thông: Không giới hạn

Dung lượng: Không giới hạn

Website: 4

ĐĂNG KÝ

Host 6 - Windows

409.000

vnđ/tháng

Dung lượng: 10.000 MB

Băng thông: Không giới hạn

Dung lượng: Không giới hạn

Website: 6

ĐĂNG KÝ