1
Bạn cần hỗ trợ?

HOSTING WORDPRESS

Tính năng quản lý chuyên dụng cho WordPress trên nền tảng điện toán đám mây sẽ giúp cho website của bạn hoạt động hiệu quả và an toàn


Host WP 1

59.000

vnđ/tháng

Dung lượng lưu trữ: 500 MB

Băng thông: 10 GB

Địa chỉ email: 10

Website: 1

ĐĂNG KÝ

Host WP 2

89.000

vnđ/tháng

Dung lượng lưu trữ: 1.500 MB

Băng thông: 20 GB

Địa chỉ email: 20

Website: 1

ĐĂNG KÝ

Host WP 3

129.000

vnđ/tháng

Dung lượng lưu trữ: 2.000 MB

Băng thông: 30 GB

Địa chỉ email: 30

Website: 1

ĐĂNG KÝ

Host WP 4

169.000

vnđ/tháng

Dung lượng lưu trữ: 3.000 MB

Băng thông: Không giới hạn

Địa chỉ email: 50

Website: 2

ĐĂNG KÝ

Host WP 5

269.000

vnđ/tháng

Dung lượng lưu trữ: 5.000 MB

Băng thông: Không giới hạn

Địa chỉ email: Không giới hạn

Website: 3

ĐĂNG KÝ

Host WP 6

369.000

vnđ/tháng

Dung lượng lưu trữ: 10.000 MB

Băng thông: Không giới hạn

Địa chỉ email: Không giới hạn

Website: 5

ĐĂNG KÝ