1
Bạn cần hỗ trợ?

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN


Hồ sơ đăng ký tên miền

01
Điền 1 bản khai đăng ký tên miền (đối với tên miền Việt Nam).

02
Gồm 2 hợp đồng cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền.

03
1 bản photo chứng minh thư (đối với cá nhân).

Bản khai đăng ký tên miền

Mẫu dành cho doanh nghiệp tổ chức:
Bản khai đăng ký tên miền (cấp 2 và cấp 3)
domain 42
Bản khai thay đổi DNS tên miền
domain 42
Bản khai thay đổi thông tin (thay đổi miễn phí)
domain 42
Mẫu dành cho cá nhân:
Bản khai đăng ký tên miền
domain 42
Bản khai thay đổi DNS tên miền
domain 42
Bản khai thay đổi thông tin (thay đổi miễn phí)
domain 42
Mẫu chuyển đổi nhà đăng ký:
Chuyển tên miền từ NĐK khác đến TEN TEN
domain 42
Chuyển tền miền từ TEN TEN đến nhà đăng ký khác
domain 42
Lưu ý:
- Tên miền .name.vn chỉ dành cho chủ thể là cá nhân.
- Tên miền .org.vn chỉ dành cho chủ thể là tổ chức.
- Tên miền .gov.vn chỉ dành cho chủ thể là các cơ quan, tổ chức thuộc bộ máy nhà nước ở trung ương và địa phương.